Биз жөнүндө

Осмонкул Болобалаев атындагы жалпы билим беруу орто мектебинин тарыхы

1966-жылдын август айына чейин биздин мектеп Горная Серофимовка айылында жайгашып, Горная Серофимовка сегиз жылдык билим беруу мектеби аталышта болгон.

1967- жылы мектеп Алмалуу айылындагы барак тибиндеги жаны салынган имаратка кочурулуп, орто билим беруучу мектеп статусуна ээ болот.

1969-жылы мектепке Ичке -Суу айылынан чыккан залкар токмо акын О.Болобалаевдин ысымы ыйгарылат.

1977-жылы сыйымдуулугу 650 окуучуга ылайыкталган 3 этаждуу, актовый залы, спорттук залы жана ашканасы бар типтуу имарат пайдаланууга берилип, Осмонкул Болобалаев атындагы орто мектеби  пайдаланууга   берилген.

2010- жылга чейин окутуу 2 тилде: кыргыз жана орус тилдеринде жургузулгон

Уставдын негизинде жана мектептин ѳнүгүшүнүн концепциясына ылайык иш алып барат.  МГ ОТКнын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конжаныституциясынын, баланын укуктарынын Конвенциясынын, Кыргыз Республикасынын “Билим жѳнүндѳ” мыйзамынын негизинде жүргүзүлѳт жана баланын жеке жѳндѳмдүүлүктѳрүн жана талаптарын эске алуу менен билим берүүнүн диний эмес мүнѳздүүлүгүнүн, демократиялуулуктун, ачыктыктын, жалпы адамзаттын баалуулуктарынын приоритетинин принциптерине туура келет.

 

Эмблема

Биз жөнүндө

Мектептин концепциясы

Өзүнүн жана жалпы коомдун жашоосунун сапатынын үзгүлтүксүз жогорулашын камсыздай ала турган атаандаштык, турмуштук жана кесиптик жактан ыкчамдуу инсанды калыптандырууга багытталган мектептин окуучуларынын билимдеринин заманбап сапатын камсыз кылуу.

 

Мектептин усулдук темасы

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета